Kyushu

Kyushu

Teruhiko Nakatsuka General Manager
Office 〒820-0046
Fukuoka prefecture Iizuka-shi Okinawaji 522-7
Teruhiko Chijiya
Telephone 0948 (22) 8452
F (22) 8557

Fukuoka

Branch chief koichi Konishi
Office 〒820-0046
Fukuoka prefecture Iizuka-shi Okinawaji 522-7
Teruhiko Chijiya
Telephone 0948 (22) 8452
F (22) 8557

Fukuoka Chuou

Branch chief Kazuki Noda
Office 〒 811-4313
Fukuoka Prefecture Toaga-gun Noga-cho Kagami-cho 1554
Terumi Ota
Telephone 093 (293) 2035 F concurrently

Saga

Branch chief Kiichi Hamasaki
Office 〒835-0004
Fukuoka ken Miyama City Senba Town Yamanon 1251-1
Kazuyuki Yanagida
Telephone 090 (5385) 3769 F 0 944 (62) 7595

Oita

Branch chief Yoshinori Kudo
Office 〒870-0864
Oita Prefecture Oita-shi, Okinawa Kokubu 1586
Kazuhisa Kawano
Telephone 097 (548) 7375
F 097 (548) 7376

Miyazaki

Branch office Fukuichi Nakamura
Office 〒 885-0044
Miyazaki Prefecture Miyakonojo City 5961-18 Yasuhicho
Fukuichi Nakamura
Telephone 0986 (39) 5523 F (39) 4876

Kumamoto

Branch office Yukio Inoue Phone 0967 (22) 3256
Office 〒860-0046 Kumamoto, Nishi-ku, Yokote 5-chome, 2-12 core apartment  804
Shintaro Eguchi
Telephone 090(9797)9074

Kagoshima

Branch chief Gimei Horiwaki
Office 〒891-0105
Kagoshima-shi Nakayama-cho 1598
Michio Takenowaki
Telephone 099 (269) 4156 F