Kyushu

Kyushu

Teruhiko Nakatsuka General Manager
Office 〒820-0046
Fukuoka prefecture Iizuka-shi Okinawaji 522-7
Teruhiko Chijiya
Telephone 0948 (22) 8452
F (22) 8557

Fukuoka

Branch Chief Kiminori Sakaiyama
Office Fukuoka-gun Fukuoka-gun Fukuoka prefecture 822-1211 Ikata 4750-12 Kiminori Sakiyama way
Emi Kimoto
Telephone 0947 (22) 7512 F also serves

Fukuoka Chuou

Branch chief 
Office 〒 811-4313
Fukuoka Prefecture Toaga-gun Noga-cho Kagami-cho 1554
Terumi Ota
Telephone 093 (293) 2035 F concurrently

Saga

Branch manager Kiichi Kashiwa
office 847-0022 Saga Prefecture Karatsu City mirror 757-6
Hayashi Shigeru
Telephone 0955 (77) 1398 F (51) 8831

Oita

Branch chief Yoshinori Kudo
Office 〒870-0864
Oita Prefecture Oita-shi, Okinawa Kokubu 1586
Kazuhisa Kawano
Telephone 097 (548) 7375
F 097 (548) 7376

Miyazaki

Branch office Nakaue Makoto
Office 〒 885-0044
Miyazaki Prefecture Miyakonojo City 5961-18 Yasuhicho
Fukuichi Nakamura
Telephone 0986 (39) 5523 F (39) 4876

Kumamoto

Branch office Yukio Inoue Phone 0967 (22) 3256
Office 〒860-0046 Kumamoto, Nishi-ku, Yokote 5-chome, 2-12 core apartment  804
Shintaro Eguchi
Telephone 090(9797)9074

Kagoshima

Branch chief Hitomi Fujimoto
Office 〒 899-4313 Kirishima-shi Kokubu Uei 965-12
Yoshito Tateno
Telephone 090 (1510) 0263 F 0995 (47) 2066