Tokai Hokuriku

TokaiHokuriku

General branch manager Shinji Imai
Office Office 〒 507 – 0055
8-35-13 Kita cho, Tajimi-shi, Gifu prefecture
Shuhei Fujita
phone
Email 0572 (51) 8195 F also cum
Mobile phone 090 (9185) 2644

Niigata

Shinichiro Harada, branch manager
Office Office 955-0031
Niigata Prefecture Sanjo-shi Matsunoki 6-21
Mutsue Kuriyama
Telephone 0256 (38) 7064
F (38) 7815

Hokuriku

Branch chief Kyojiro Masuda
Office 〒 939-0626
Toyama prefecture Shimushinagawa gun Yuzen machi 3805-8
Motosada Furuya
Telephone 0765 (72) 4636 F also cum

Shizuoka

Takeji Yoshinaga branch manager
Office 〒 420-0961
Shizuoka prefecture Shizuoka city Aoi ku North 4- chome 5-56
Shinichiro Okada
Telephone 054 (374) 0578 F also serves

Aichi

Branch head Kenji Nakahara
Office 〒 489 0 988
Aichi Prefecture Seto City Higashiyama cho 1 – chome 138 – 19
Shinichi Fukui
Call 0561 (84) 3555 F

Sangi

Chief branch Shinji Imai
Office 〒 503-2427
Gifu Prefecture Iikei-gun Ikeda-cho Ichibashi 557-19
Motoko Sakaguchi
Telephone 058 (471) 4462 F also cum