Kanto

Kanto

General branch manager Masafumi Takeshi
Office 〒 310-0903
Ibaraki prefecture Mito city Hori cho 1157-61
Takeshi Stone Co., Ltd.
Masafumi Takeshi
Telephone 029 (251) 6608 F

Tokyo

Branch chief Akira Kawakita
Office 〒104-0061
7-15-17 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
Kawakita Akira Bankata
Telephone  F + 03 (3541) 2522

Chiba

Branch chief Takashi Tojo
Office Office 〒 275 – 0013
1-4-1 Hanasaki, Narashino City, Chiba Prefecture
Ryou Toju
Telephone 047 (411) 6774
F 047 (411) 5154

Saitama

Kazuo Komatsubara, branch manager
Office 〒 348-0034
451-1 Shimokawasaki, Hanyu City, Saitama Prefecture
Kazuhiro Nakamura
Telephone 048 (561) 0852 F (561) 1778

Nagano

Branch chief Taku Handa
Office 〒 386-2203
2039 Sanadae-cho, Ueda, Nagano Prefecture
Taku Handa
Telephone 0268 – 73 – 2377
E-mail eri-dai@ued.janis.or.jp

Ibaraki

Branch Head Susumu Tobita
Office 〒 310-0903
Ibaraki prefecture Mito city Hori cho 1157-61
Takeshi Stone Co., Ltd. Masafumi Takeshi
Telephone 029 (251) 6608 F

Gunma

Branch Manager Tomikazu Takahashi
Office Office 370-0016
353-2 Yajima cho, Takasaki-shi, Gunma prefecture
Tomikazu Takahashi
Telephone 027 (353) 1122 F (353) 1088

Tochigi

Branch chief Tetsuo Ogawa
Office 〒 321 4502
Tochigi prefecture Moka city Mitsui 1181-4
Hiroshi Matsumoto
Telephone 0285 (75) 0522 F (75) 0460

Kanagawa

Branch chief Minoru Yamada
Office Office 〒 259 0124
Kanagawa ken Nakamiya cho Shanxi 454
Choji Makishima
Telephone 0465-43-1517 F

Kanto chuou

General branch manager Hironao Saito
Office 15-17 6 – chome North Sand Koto Ward, Kanagawa Prefecture 136 – 0073
Hironao Saito
Phone 03 (3644) 7348 F (3644) 7349

Tokyo chuou

Chairperson Hironao Saito
Office 〒 136 – 0073
Tokyo chome Koto Ward, Chuo Sand 6 – chome 15 – 17
Hironao Saito
Phone 03 (3644) 7348 F (3644) 7349

Ibaraki Daiichi

Branch chief Hiroshi Goto
Office Office Yamata 844 in Hitachi Omiya-shi 319-3111
Hiroshi Goto
Telephone  0295 (57) 3215 F (57) 2064

Saitama ken chuou

Shinichi Horiuchi branch manager
Office Office 353 – 0007
2-8-2 Kashiwacho-shi, Shiki-shi, Saitama ken
Megumi Horiuchi
Telephone 048-473-9385
F and 080-4354-6341

Kanagawa ken chuou

Mitsuo Miyayama branch manager
Office 〒 212 – 0024
Kanagawa prefecture Kawasaki shi Sachi-ku Tsukagoshi 3-395-13
Yomoko Nagasaka
Telephone 044 (533) 9033 F (533) 5887