Tohoku/Hokkaido

Tohoku Hokkaido

General branch manager Soichi Araki
Office 〒 017 0845
2-44 Izumi-cho Odate city Akita
Noriko Kasai
Telephone 0186 (43) 4415 F also serves

Hokkaido Chuou

Branch Chief Satoru Tanaka
Office 〒 053 – 0842
7 – 8 – 14 No. 11 in Usuzawa – zawa Tomakomai City, Hokkaido
Mr. Tanaka
Telephone 0144 (72) 7833

Hakodate

Hoshiyama Tadashi
Office Office 〒 042 0956
Hokkaido Hakodate City Ueno-machi 27 – 12
Yuko Kudo
Telephone 0138 (57) 2855 F (57) 2885

Hokkaido Douou

Branch Manager Kazuto Takatama
Office 〒 00 – 8052
Sapporo-cho, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 6 No. 101 101
Toshiko Sawaya
Telephone · HP 011 (299) 7447 F
Akita dog preservation association Hokkaido Moto branch

Hokkaido Donan

Branch Toshiharu Hirata
Office Office 〒 049-0161
Hokkaido Hokuto-shi Ryosu 2 – chome 10 – 7
Toshio Kagiya
Telephone 0138 (73) 3865 F also cum
Mobile phone 090 (5987) 7053

Aomori ken

Branch chief Hirofumi Jin
Office Office 〒 038 – 1324
Aomori city Namioka Daiji Yoshiuchi character Yamashita 62-2
Kaneyoshi Muraoka
Telephone 0172 (62) 5522 F also cum
Mobile phone 090 (7669) 1813

Akita Kenpoku

Branch chief Takashi Togashi
Office Office 〒 018 – 5722
Akita prefecture Odate city Nishiuchi Nakano character Itsukaichi bag 135
Shoji Hatakeyama
Telephone 0186 (56) 2923 F
090-7794-7910

Akita Chuou

Branch chief Kanji Endo
Office Office 〒 011 – 0946
Akita-shi, Akita-shi, Tsuchizaki-Chuo Central 3 – chome 9-17
Kanji Endo
Telephone 018 (846) 5723 F also serves

Akita kennan

Branch officer Masami Hamada
Office Office 〒 014 – 0207
Akita prefecture Daisen city Nagano character Rikuicho 114
Koichi Shibata
Telephone 0187 (56) 2296 F

Iwate ken

Chairperson Miura Tomoaki
Office Office 〒 021-0902
Iwate Prefecture Ichinoseki City Hagiso letter honor 325
Goichi Sugawara
Telephone 0191 (24) 3178 Mobile phone 080 (8216) 6765

Yamagata ken

Chairperson Soichi Araki
Office 〒 991 ​​- 0053
Yamagata Prefecture Sagae-shi Motomachi 4 – chome 3 – 2
Sagae Recycle Cooperative Association
Takeo Kunii
Telephone 0237 (85) 2533 F (85) 2538

Miyagi ken

Section manager Keiichiro Kozaki
Office 〒 987 – 0004
Miyagi Prefecture Midori-cho Toneda-gun Ushiwaji Takarano 27
Marunaka limited liability company
Shintaro Kozaki
Telephone 0229 (32) 2175 F (33) 3546
Mobile phone 090 (5598) 0814

Shin Miyagi ken

Shoji Sato, branch manager
Office Office 〒 989-0831
Miyagi prefecture Kato-gun Zao-cho Hirasawa mountain entering 95-2
Shoji Sato
Telephone 0224 (33) 2885 F also serves

Fukushima ken

Branch chief Kazuo Kageyama
Office 〒 963-0213
Fukushima prefecture Koriyama shi Okasecho Tada no Sakanoshita 13
Kazuo Kageyama
Telephone 024 (957) 2198 F (967) 1133